drukuj Środki powierzchniowo czynne

Środkami powierzchniowo czynnymi (SPC, nazywane także surfaktantami lub tenzydami) są związki chemiczne, które zawierają w swoich cząsteczkach:
1. część hydrofilową czyli „lubiącą wodę”, wykazującą powinowactwo do wody, rozpuszczalną w wodzie lub cieczach polarnych.
2. część hydrofobową, „nie lubiącą wody”, nie wykazującą powinowactwa do wody, rozpuszczalną w olejach i cieczach niepolarnych.

Związki chemiczne o takiej budowie mają tzw. charakter amfifilowy, czyli niepełną rozpuszczalność w dwóch różnego rodzaju rozpuszczalnikach. Dzięki temu posiadają także zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego cieczy, dzięki czemu ułatwiają zwilżanie powierzchni ciał stałych przez te ciecze. Umożliwiają także mieszanie dwóch ze sobą dwóch niemieszających się cieczy, np: wody i oleju. Dzieje się to na skutek  wytworzenia układu koloidowego (emulsji).

Ze względu na zastosowanie Środki powierzchniowo czynne można podzielić na grupy:
- środki zwilżające
- dodatki utrwalające emulsje, tzw. emulgatory
- dodatki utrwalające pianę - środki pianotwórcze
- środki czyszczące - detergenty

Ze względu z kolei na budowę Środki powierzchniowo czynne można podzielić na:
- niejonowe
- jonowe, a te z kolei na: anionowe, kationowe i amorficzne

Posiadamy w swojej ofercie anionowe Środki powierzchniowo czynne:

OS 70PG

Charakterystyka OS 70PG
OS 70PG jest roztworem soli sodowej sulfobursztynianu dioktylu w glikolu propylenowym i wodzie.

Zastosowanie OS 70PG
OS 70PG – środek zwilżający, dyspergujący i emulgujący do stosowania między innymi w produkcji farb, środków ochrony roślin i polimeryzacji emulsyjnej.

 

Numer CAS: 577-11-7

 

OS 70PG - karta techniczna

 

 

 

znaki_unia

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies - więcej informacji...