drukuj RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych w PLASTBUD Sp. z o.o.

Skąd mamy Państwa dane:
Dane uzyskaliśmy od Państwa. Przekazali nam je Państwo kierując do naszej spółki zapytania, oferty mailowe lub składając zamówienia na nasze produkty oraz  w ramach rozmów telefonicznych lub przez stronę internetową.

Kto jest Administratorem Państwa danych:
PLASTBUD Sp.zo.o. z siedzibą: 39-205 Pustków 164B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130606, Nr rejestrowy BDO: 000014589, NIP: 872-21-23-816, numer REGON: 691670320, tel.: 14-6865281.

Do czego będziemy używać Państwa Danych osobowych:
Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy w celach takich jak: wykonanie umowy (jeżeli taką Państwo zawrą lub zawarli), w celu wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury) czy kontaktach w procesach rekrutacyjnych. Takie przetwarzanie odbywać się będzie zawsze zgodnie  z prawem i otrzymają Państwo o tym odrębną informację.

Jak cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Plastbud Sp.z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.
Wystarczy wysłać e-mail na adres: rodo@plastbudsp.pl  lub zadzwonić pod nr 14-6865282 lub przesłać wiadomość pocztą na adres firmy: Plastbud Sp. z o.o. 39-205 Pustków 164B, Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez PLASTBUD Sp. z o.o. jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym Administratorem danych osobowych?
Można to zrobić e-mailowo pod adresem: rodo@plastbudsp.pl

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
1. dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami - zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub
2. umowa pomiędzy administratorem danych osobowych, a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane - zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub
3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PLASTBUD Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią - zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO - na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnionej w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

Komu i kiedy możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom z którymi Plastbud Sp. z o.o. współpracuje.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od PLASTBUD Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody , a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu spółki i będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki lub ochrony Państwa danych osobowych.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych w PLASTBUD Sp. z o.o.
Skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowo zawsze mogą Państwa przesłać zażalenie do Administratora danych osobowych PLASTBUD Sp. z o.o. na adres: rodo@plastbudsp.pl

Jak będziemy przetwarzać dane osobowe?
Posiadane dane osobowe będziemy przetwarzać z największą starannością i zabezpieczeniem przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do danych, do aplikacji zawierających dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu. Szczegóły przetwarzania danych osobowych  zawiera Polityka ochrony danych osobowych w Plastbud Sp. z o.o.

 

 

 

znaki_unia

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies - więcej informacji...