drukuj Działanie 1.3.

Działanie 1.3. RPO WP Regionalny System Innowacji

Plastbud Sp.zo.o. otrzymał dotację w ramach Działania 1.3. Regionalnego systemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, na realizację projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Plastbud Sp. z o.o. poprzez zakup aparatury B+R celem opracowania nowych oraz ulepszonych produktów”.

 

 

loga UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

NAZWA WNIOSKODAWCY: PLASTBUD Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Plastbud Sp. z o.o. poprzez zakup aparatury B+R celem opracowania nowych oraz ulepszonych produktów
WARTOŚĆ PROJEKTU: 543 660,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 265 200,00 PLN
UDZIAŁ ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 85%  wartości dofinansowania, tj. 225 420,00 PLN
OKRES REALIZACJI:  18.05.2012 – 20.12.2012r.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


www.plastbudsp.pl                                www.rpo.podkarpackie.pl

 Zapytania ofertowe 2

 .

Zapytania ofertowe 3

.

Zapytania ofertowe 4

 .

 

 

 

znaki_unia

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies - więcej informacji...